Terms & Conditions

TicketMobile Vilkår for arrangør

TicketMobile Vilkår for arrangør

1. Overblikk

Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) TicketMobile AS sine hjemmesider og domener og mobil applikasjoner (underordnede domener og underordnende deler som hører til «Siden»), (b) en hvilken som helst-, og alle tjenester tilgjengelige på eller gjennom Siden eller ellers levert av TicketMobile AS for dine arrangement, og (c) all Programvare (som definert under)(samlet kalt «Tjenesten(e)»). Tjenestene eies og driftes av TicketMobile AS. Tjenestene tilbys med forbehold om godkjennelse, uten tilpassing av noen av vilkårene, av dette dokumentet. Dette gjelder også for alle andre driftsregler, retningslinjer og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen på Siden av TicketMobile AS. Ved å benytte deg av eller gå inn på noen deler av Tjenestene godtar du alle vilkår og andre driftsregler, retningslinjer og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen av TicketMobile AS. IKKE BENYTT DEG AV TJENESTEN dersom du ikke godkjenner alle vilkårene, driftsregler, retningslinjer og prosedyrer. Disse tjenestevilkårene kan kun bli modifisert for gjennom en skriftlig avtale signert av deg og en autorisert representant fra TicketMobile AS, eller TicketMobile som oppgitt i avsnitt 1.1 under

1.1 Modifikasjon

TicketMobile AS reserverer retten til å modifisere eller erstatte vilkårene i denne tjenesteavtalen på et hvert tidspunkt. Det er ditt ansvar å sjekke denne tjenesteavtalen periodevis for å se etter endringer, men endringer som er klart til Arrangørs ugunst vil bli varslet skriftlig i forveien. Ditt fortsatte bruk av Tjenestene etter endringer i tjenestevilkårene gjør at du godtar vilkårene. Dersom du ikke godtar alle endringene i disse tjenestevilkårene må du slutte å gå inn på, se igjennom og ellers bruke Tjenesten.

2. Beskrivelse av TicketMobile

TicketMobile Billetter leverer brukervennlige nettløsninger for salg-, distribusjon-, og sikker innløsning av billetter for registrerte brukere som er arrangører («Arrangører» eller «du»). TicketMobile samler inn innbetalinger for arrangement, inkludert tjenesteavgift (som definert under)(«Tjenesteavgift»), som arrangeres av Arrangører fra brukere som ønsker å delta på arrangementene («Kjøpere»). Arrangører besøker Siden, fyller inn informasjon om deres arrangement, inkludert pris, sted etc. og samler alle Innbetalinger på nett og mobil applikasjon direkte fra Kjøpere. Betalinger blir behandlet av PayEx. For mer informasjon se: http://www.TicketMobile.no. Disse tjenestevilkårene gjelder for deg og din bruk av Tjenesten som en Arrangør. For Tjenestevilkårene som gjelder for deg og din bruk av Tjenesten som en Kjøper og/eller andre ikke-Arrangører vennligst se vårt kundesenter. For tjenestevilkår som gjelder for deg og din bruk av Tjenesten som en API-utvikler, vennligst ta kontakt.

2.1 Prising

Tjenesteavgiften legges til billettprisen og betales av sluttbruker. Tjenesteavgiften refunderes ikke. Tjenesteavgiften betales av sluttbruker samtidig med betaling for selve billetten og tilfaller i sin helhet TicketMobile AS.

Prising
Prisene er eks MVA.

2.2 Regnskapsdokumenter

TicketMobile AS sender hver måned ut regnskapsdokumentasjon i form av en oppgjørsmelding dersom det er foregått transaksjoner i perioden på arrangørens arrangementer. Disse vil bli sendt ut på epost registrert hos TicketMobile.

2.3 Innløsing av billetter

Verifisering av billetter kan skje med TicketMobile sin verfisisering og scanner, en mobil applikasjon vil også bli lansert i 2014 og være tilgjengelig i AppStore og google play, eller ved manuell sjekk ved bruk av Excel ark inkludert i løsningen.

3. Din bruk av Tjenesten

3.1 Tjenesten

TicketMobile AS gir deg herved rett til å ha tilgang til-, og bruke Tjenesten kun for de formål å opprette arrangement, og dertil en salgsside, for å promotere, håndtere, administrere og samle Innbetalinger for et arrangement som du har registrert på Siden. I hvert tilfelle (i) i samsvar med tjenestevilkår og (ii) i den grad tillatt under alle gjeldende lover og reguleringer. Uavhengig av det foregående skal du ikke selv, eller ved å gi tillatelse til andre, direkte eller indirekte (i) modifisere, reprodusere eller ellers skape kopier av noen deler av Tjenesten eller Sideinnholdet (som definert under); (ii) demontere, reversere, eller på noe annen måte forsøke å avdekke kildekoden eller strukturen, rekkefølgen eller organiseringen av hele eller deler av Tjenesten; (iii) leie, videreselge, distribuere eller bruke Tjenesten for tidsdeling, service byrå, eller kommersielle hensikter (med unntak av den begrensede kommersielle hensikten av å samle Innbetalinger gjennom Siden som en arrangør i henhold til tjenestevilkårene); (iv) fjerne eller endre noen proprietære kunngjøringer eller etiketter i Tjenesten eller på Sideinnholdet; eller (v) være engasjert i noen som helst aktivitet som forstyrrer eller ødelegger Tjenesten.

3.2 Programvare.
Dersom du har tillatelse til å laste ned eller bruke noe som helst Programvare i forbindelse med Tjenestene, gir TicketMobile deg en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens som ikke er underlisensierbar og som kan tilbakekalles til å bruke Programvaren kun for ditt interne bruk i forbindelse med Tjenestene, og kun i samsvar med disse tjenestevilkår og de skriftlige instrukser (hvis noen) levert av TicketMobile i samsvar med Programvaren. For bruk i disse tjenestevilkår skal «Programvaren» forståes som all programvare som er tilgjengelig på eller leveres gjennom Siden eller ellers leveres av TicketMobile inkludert, uten begrensing TicketMobiles mobile applikasjoner. For klarhet vil Programvaren bli sett på som en del av «Tjenesten(e)» heretter.

4. Betalingsmetoder

4.1 Overblikk

TicketMobile AS benytter seg av betalingstjenesteleverandøren PayEx for transaksjoner som skjer gjennom deres Tjenester. Kortinnløser for TicketMobile AS er Teller. Arrangører vil motta sin inntekt fra TicketMobile på måte beskrevet nedenfor.

4.1.1 Betalingsprosessen

Innbetalinger skjer direkte gjennom bruk av TicketMobile. TicketMobile samler alle innbetalinger på vegne av Arrangør fra Kjøpere, trekker fra tjenesteavgiften til TicketMobile og videreformidler Innbetalingene til den bankkonto Arrangøren har oppgitt på forhånd. Denne videreformidlingen av Innbetalingene skjer senest 10 virkedager etter endt arrangement. TicketMobile forbeholder seg retten til å holde tilbake midler (i) når TicketMobile ser det nødvendig for behandling og oppgjør av alle refusjoner, klager fra kunder, påstander om misligheter og andre avvik og (ii) som ellers tillatt i henhold til disse tjenestevilkår. TicketMobile kan velge å fremskyve en andel av videreformidlingen av Innbetalingen til Arrangøren før tidsperioden nevnt ovenfor. Arrangør godtar at videreformidling av Innbetaling for et gitt arrangement kun skjer dersom arrangementet blir avholdt. Arrangør godtar også at Innbetaling skyldig fra TicketMobile vil være summen av alle Innbetalinger minus tjenesteavgifter, refusjoner, og andre fradrag, enten på grunn av klager fra kunder, ved påstander om misligheter, uoverensstemmelser med arrangementet eller på annen måte. Ingen Innbetaling videreformidles til Arrangøren fra TicketMobile dersom arrangementet er kansellert. Dersom videreformidling av Innbetalinger allerede har blitt gjort av TicketMobile til en Arrangør for et kansellert arrangement må Arrangøren umiddelbart (og senest fem (10) virkedager etter kansellering) refundere alle slike beløp til TicketMobile. Alle salg, gebyrer og avgifter kan betales i Norske Kroner, eller annen utenlandsk valuta som TicketMobile aksepterer. Dersom Arrangør velger å selge billetter til sitt arrangement i en fremmed valuta akseptert av TicketMobile vil TicketMobile samle og videreformidle Innbetalingen i den fremmede valutaen når de systemmer er på plass.

4.1.2 Refundering

Det er Arrangør sitt ansvar å kommunisere sine refunderingsregler til Kjøpere. TicketMobile vil ta seg av selve refunderingen, men vil ikke refundere tjenesteavgiften. Refusjon av Innbetaling minus tjenesteavgiften vil skje innen fem (10) virkedager etter at TicketMobile får beskjed om å iverksette refusjon. Arrangøren må sørge for at deres refunderingsregler stemmer overens med vilkårene i denne avtalen og med betalings- og refunderingsmekanismen for Siden. All kommunikasjon eller tvister som omhandler refundering vil være mellom Arrangør og Kjøper. TicketMobile vil ikke være ansvarlig for eller forpliktet til, og Arrangør godtar herved å gi full straffefrihet til TicketMobile og deres assosierte for refundering, feil i utsendelse av refundering eller mangel på refundering. Uavhengig av det foregående anerkjenner du og godtar at TicketMobile skal ha full rett til å tvinge en refundering av en hvilken som helst billett, eller alle billetter, ved et hvilket som helst tidspunkt for hvilken som helst- eller ingen grunn. Dette også inkludert, uten begrensing, dersom TicketMobile mottar klager fra et betydelig nummer Kjøpere med hensyn til det aktuelle arrangement eller andre arrangementer fra Arrangøren, eller TicketMobile bestemmer etter eget skjønn at Arrangør har engasjert i noen ulovlig aktivitet eller gitt noen vrangfremstillinger. Ytterligere, hvis en eller flere Kjøper(e) etterspør en refundering, enten grunnet et kansellert arrangement eller for annen rimelig grunn der TicketMobile kan forvente å miste en tilbakeføring, kan TicketMobile, etter eget skjønn, utstede slik tilbakebetaling til Kjøper(e), og Arrangør skal deretter skylde tilsvarende beløp til TicketMobile.

4.2 Ikke-eksklusive rettsmidler

4.2.1 Betaling

Dersom en arrangør ikke klarer å betale TicketMobile beløpet som er i overensstemmelse med disse vilkår i tide skal det påløpe renter som beregnes fra forfallsdato frem til dagen hele beløpet er betalt inn. Dersom Arrangøren er skyldig noen beløp til TicketMobile under disse vilkår kan TicketMobile, uten å påvirke sine andre rettigheter og rettsmidler, (i) trekke det skyldige beløpet fra Arrangørens utestående balanse enten for det spesifikke arrangementet eller for et hvilket som helst arrangement som Arrangør benytter seg av TicketMobile for; og/eller (ii) sende en faktura til Arrangøren for beløpet dersom den utestående balansen ikke er nok til å dekke det skyldige beløpet, Arrangøren har da tretti (30) dager etter fakturaen er utsendt på seg til å betale tilbake beløpet. Dersom det er utestående innbetalinger til TicketMobile som ikke betales i tide har TicketMobile rett til, etter eget skjønn og uten å begrense sine øvrige rettigheter og rettsmidler, å avslutte Arrangørens tilgang til Tjenesten (inkludert alle kontoer som Arrangøren må ha) og rett til å kansellere alle andre arrangement til Arrangøren

4.2.2 Bekreftelse

Når TicketMobile får bekreftelse for kredittkortautorisasjon ved hvert individuelle billettkjøp generer TicketMobile en epost med kvittering, bekreftelse og et unikt referansenummer. Du godtar, uten betingelser, å oppfylle alle forpliktelser til billettsystemet som har blitt bekreftet til Kjøper av TicketMobile gjennom Tjenestene. Det er ditt ansvar å kontrollere Kjøpers medlemskapsstatus, referansenummer og / eller ethvert Arrangements restriksjoner før Arrangementet.

4.2.3 Skatter og avgifter

Du er ansvarlig for alle skatter og avgifter knyttet til dine aktiviteter som bruker Tjenesten, beløp kan holdes tilbake fra betalinger til deg eller fakturert til deg. I tillegg, hvis TicketMobile i et gitt kalenderår behandlet transaksjoner for din konto kan TicketMobile rapportere de transaksjonene til skattemyndighetene sammen med ditt navn, adresse og skattenummer. TicketMobile vil kontakte deg i løpet av året for denne informasjonen hvis du møter disse grensene. TicketMobile reserverer retten til å tilbakeholde betaling av noe beløp som skyldes til deg hvis (i) TicketMobile mistenker eller fastslår at beløpene har blitt generert (A) i strid med disse vilkår eller (B) ved å bryte lover eller regler.

5. Dine registreringsforpliktelser.

For å være en registrert bruker av Tjenesten som Arrangør godtar du; (a) å oppgi sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig informasjon om deg selv som spurt av Siden ved registrering samt (b) vedlikeholde og fullstendig oppdatere registreringsinformasjonen slik at den er sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig. Dersom du oppgir usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig informasjon eller TicketMobile har fornuftig grunn til å mistenke at informasjonen er usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig kan TicketMobile suspendere eller avslutte alle dine kontoer og nekte deg adgang til Tjenesten (eller deler av Tjenesten), for nå og i fremtiden. TicketMobile er opptatt av å ivareta sikkerheten og personvernet til brukerne, spesielt barn.

6. Konto, passord og sikkerhet

Som en del av Sidens registreringsprosess må du opprette passord og konto. Du er ansvarlig for å holde passordet og kontoinnholdet konfidensielt, og er fult ansvarlig for alle aktiviteter som foregår på din konto, inkludert uten begrensning, all handling av underbrukere registrert på din konto. Du godtar å umiddelbart gi beskjed til TicketMobile om (a) all uautorisert bruk av ditt passord eller din konto og om andre sikkerhetsbrudd og (b) du er ansvarlig for å logge ut av din konto etter hver gang du har vært pålogget. TicketMobile kan ikke og er ikke ansvarlig for skader eller annet ansvar som kan oppstå dersom du mislykkes med å følge instruksjoner under dette avsnitt eller fra uautorisert tilgang til-, eller bruk av din konto. Dersom det oppstår en tvist mellom to eller flere parter som har eierskap til kontoen godtar du at TicketMobile er den eneste megleren i slike tvister etter eget skjønn, og at TicketMobiles avgjørelser (som kan medføre ekskludering eller suspendering av kontoen som tvisten foregår rundt) er endelige og bindene for alle parter.

7. Innhold

7.1 Side innhold

Du godtar at alt materiale, inkludert og uten begrensende informasjon, data, programvare, tekst, design elementer, grafikk, bilder og annet innhold (samlet under betegnelsen «Innhold»), som innhold i- eller levert av Tjenesten eller ellers gjort tilgjengelig av TicketMobile i sammenheng med Tjenesten (samlet under betegnelsen: «Side Innholdet») er beskyttet av opphavsretten, varemerke, tjenestemerke, forretningshemmeligheter eller annen intellektuell opphavsrett og andre eiendomsrettigheter og lover. TicketMobile eier Side Innholdet, men enkelte deler av Side Innholdet kan bli lagt tilgjengelig til TicketMobile gjennom avtaler med tredjeparter. Bortsett fra det som er uttrykkelig autorisert av TicketMobile skriftlig eller i forbindelse med din bruk av den tiltenkte funksjonaliteten av Tjenesten, godtar du å ikke selge, lisensiere, leie, modifisere, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, vise offentlig, offentlig oppføre, publisere, tilpasse, redigere eller skape avledet arbeid av noe Side Innhold. Du godtar også å ikke offentliggjøre ved oppslag noe Side Innhold på noe annen nettside eller i et datamiljø i nettverk for noe formål. Reprodusering, kopiering eller distribuering av noe Side Innhold til annet formål er kun tillat ved skriftlig tillatelse fra TicketMobile på forhånd. Du skal bruke Side Innholde kun for formål som er tillatt av disse vilkår og av lover og reguleringer.

7.2 Ditt Innhold

Du anerkjenner og godtar at dersom du bidrar til, forsyner eller gjør tilgjengelig noe Innhold på Siden («Ditt Innhold») gir du TicketMobile en rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, tilrettelegge, distribuere, oversette, publisere, skape avledende verk på, utføre, fremvise og ellers bruke Ditt Innhold, i hele eller deler av, i noe media som nå er kjent eller utviklet, for noen som helst formål. Du representerer og garanterer at du har alle rettigheter, makt og autorisasjon nødvendig til å bevilge den foregående lisens og at alt Ditt Innhold (i) ikke bryter, misbruker eller ellers er i konflikt med rettigheter til en tredjepart og (ii) overholder seg alle lover og reguleringer. I tillegg må Ditt Innhold være nøyaktig og sant. TicketMobile reserverer seg retten til å fjerne alt av Ditt Innhold fra Siden når som helst dersom TicketMobile tror, etter eget skjønn, at innholdet ikke overholder seg disse vilkår. I tillegg godtar du at TicketMobile kan bruke ditt navn og logo (om dette er gjort tilgjengelig på Siden eller ikke) for det formål å identifisere deg som en eksisterende eller tidligere kunde av TicketMobile både på Siden og i markedsføring- og promoterings materiale.

8. Atferd

8.1 Visse restriksjoner

Du forstår at du er ansvarlig for alt Innhold, uansett form, som du oppgir eller ellers gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten, inkludert til Kjøpere og andre brukere av Tjenesten. Du godtar og ikke å bruke Tjenesten til:

• Å laste opp, poste, sende e-post, overføre eller ellers gjøre noe Innhold tilgjengelig som er ulovlig, skadelig, truende, misbrukende, plagende, torturerende, nedsettende, vulgært, uanstendig, ærekrenkende, angripende for andres privatliv, hatefull, rasistisk, etnisk nedsettende eller ellers upassende.
• Å skade mindreårige på noe måte
• Å fasilitetere gambling, spilling, lotteri, konkurranser, veddeløp og/eller andre aktiviteter som innebærer å dele ut premie annet enn lotteri, konkurranse og veddeløp som avholdes på en måte som overholder Lov om pengespill.
• Å utgi deg for å være noen person eller instans, inkludert men ikke begrenset til en TicketMobile representant eller forum leder, eller falsk påstå eller ellers oppgi gal informasjon om din tilknytning til en person eller instans
• Å forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe Innhold som overføres via Tjenesten.
• Å laste opp, poste, sende epost, overføre eller ellers gjøre Innhold tilgjengelig som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig under noen lov, under kontrakt eller som er betrodd informasjon (slik som innsideinformasjon, patentbeskyttet og konfidensiell informasjon som du har tilegnet deg eller oppdaget som en del av ansettelse eller under avtale om hemmeligholdelse.)
• Å laste opp, poste, sende epost, overføre eller ellers gjøre Innhold tilgjengelig som er relatert til salg eller provisjon av varer og tjenester annet enn salg og provisjon fra billetter og registrering til arrangement som er oppført på Siden og andre varer og tjenester som blir solgt eller levert i forbindelse med arrangementene;
• Å laste opp, poste, sende epost, overføre eller ellers gjøre Innhold tilgjengelig som inneholder programvare virus eller annen datakode, filer eller programmer laget for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til data programvare eller maskinvare eller telekommunikasjons utstyr eller å ellers interagere med Tjenesten på en måte som ikke er tillatt av disse vilkår eller autorisert av TicketMobile
• Å forstyrre eller avbryte Tjenesten, servere eller nettverk knyttet opp til Tjenesten, eller ikke å adlyde krav, prosedyrer, poliser eller reguleringer av nettverk knyttet til Tjenesten
• Å bevisst eller ubevist bryte lover og reguleringer, inkludert og uten begrensning til lover og reguleringer som angår salg og resalg av billetter (inkludert uten begrensninger med respekt til lisensierings krav maksimum eller begrensninger på billettpriser etc.); eller
• Å forfølge eller ellers trakassere personer eller organisasjoner

8.2 Visse forebyggende rettigheter

Du anerkjenner at TicketMobile ikke forhåndsjekker noe Innhold levert eller gjort tilgjengelig av deg eller noen tredjepart i forbindelse med Tjenesten, men at TicketMobile og dens stedfortredende har rettigheter (men ikke forpliktelser) etter eget skjønn til å (i) kontrollere, endre, redigere eller fjerne ditt Innhold, i deler eller hele, og/eller (ii) oppheve og slette dine rettigheter til å bruke Tjenesten når som helst (med eller uten beskjed) for en hvilken som helst grunn eller uten grunn. Du anerkjenner og godtar at TicketMobile kan lagre ditt Innhold og kan også legge frem ditt Innhold for en hvilken som helst grunn, inkludert og uten begrensning til hvis det kreves av loven eller dersom man tror at slik lagring eller fremlegging er nødvendig for å (a) oppfylle seg en lovlig prosess; (b) håndheve disse Vilkår; (c) svare på anklager om at ditt Innhold bryter rettigheter til tredjeparter; og/eller (d) beskytte rettighetene, eiendelene eller personlig sikkerhet til TicketMobile, TicketMobiles brukere og/eller allmennheten. Du forstår at den tekniske prosesseringen og overføringen av Tjenesten, inkludert Ditt Innhold, kan involvere (i) overføring over ulike nettverk; og/eller (ii) endringer for å oppfylle og tilpasse seg tekniske krav for å koble seg til nettverk og utstyr.

9. Underdomene

TicketMobile vil kanskje forsyne deg med retten til å bruke et underdomene på Siden. Alle slike underdomener eies fullt og helt av TicketMobile alene. Dersom TicketMobile gir deg et underdomene kan din rett til å bruke domenet bli avlyst av TicketMobile på et hvilket som helst tidspunkt (med eller uten å gi beskjed) for en hvilken som helst grunn eller for ingen grunn.

10. Spesielle formaninger for internasjonal bruk

Ved å gjenkjenne den globale naturen av internett godtar du å overholde alle lokale regler vedrørende online oppførsel og akseptabelt Innhold. Ved hjelp av illustrasjoner og ikke begrensning, godtar du å overholde alle gjeldende lover og reguleringer (utenlandske og nasjonale) vedrørende overføring av teknisk data eksportert fra Norge eller landet du bor i.

12. Tilleggstjenester

TicketMobile kan, på forespørsel og mot en ekstra avgift, levere ekstra tjenester utover de funksjoner som Siden tilbyr, inkludert og uten begrensning til utleie av billettskannere og annet utstyr, konsulenttjenester +++. Alle slike tilleggstjenester, enten levert på forhånd, under eller etter et arrangement skal anses som en del av Tjenesten og forholde seg til alle vilkår i denne avtalen. Slike tilleggstjenester skal bli angitt i en skriftlig avtale. TicketMobile utstyrs leie avtale og/eller andre skriftlige avtaler mellom deg og en autorisert TicketMobile ansatt skal bestemme tjenesteavgiftene og de andre vilkårene relatert til slike tilleggstjenester. Som et vilkår for å leie utstyr må du skrive under en separat TicketMobile utstyrsleie avtale.

13. Erstatning

Du samtykker i å forsvare og holde TicketMobile, andre partnere og ansatte, skadesløse alle skader (enten direkte eller indirekte), tap, kostnader og utgifter som følge av ethvert krav, etterspørsel, saksøking, sakførsel (enten for en oppmann, domstol, megler eller annet), eller etterforskning laget av noen tredjepart (hvert et «Krav») på grunn av eller som følge av: ditt Innhold, ditt eller noen av dine tilknyttede partnere, eller noen av dine tilknyttede ledere, direktører, agenter eller ansattes bruk av, bidrag til eller i sammenheng med Tjenesten eller brudd på noen andres rettigheter; dine arrangement; og/eller ditt brudd på disse vilkår.

14 Tjeneste modifikasjoner/suspensjoner

TicketMobile forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt og fra tid til annen å kunne modifisere, suspendere eller stanse, midlertidig eller varig, Tjenestene (eller deler av de) for en hvilken som helst grunn eller for ingen grunn med eller uten beskjed. TicketMobile er ikke ansvarlig for å gi deg refundering av deler av eller alle Tjenesteavgiftene for noen som helst grunn. Du godtar at TicketMobile ikke er ansvarlig til deg eller noen tredjepart for noen modifikasjoner, suspensjoner eller stansing av Tjenesten.

15. Oppsigelse

TicketMobile kan, etter eget skjønn, slette ditt passord, konto (og enhver del av den) og/eller din rett til å bruke Tjenesten, og fjerne og kvitte seg med alt ditt Innhold i Tjenesten for mangel på bruk, for sen betaling av avgifter og andre utgifter til TicketMobile eller dersom TicketMobile tror du har brutt eller handlet inkonsekvent med disse Vilkår. Du godtar at all sletting av din rett til bruk av Tjenesten kan skje uten forhåndsbeskjed, og anerkjenner og godtar at TicketMobile umiddelbart kan deaktivere eller slette din konto og alt relatert Innhold og filer relatert til din konto og/eller sperre din tilgang til slike filer eller Tjenester. Videre godtar du at TicketMobile ikke skal være ansvarlig ovenfor deg eller noen tredjepart for sletting av din rett til å bruke eller ellers ha tilgang til Tjenesten. Alle bestemmelser i disse Vilkår skal overleve ved oppsigelse av din rett til å bruke Tjenesten (inkludert, uten begrensning, alle begrensninger om ansvar, utgivelser, skadeserstatning forpliktelser, fraskrivelser av garantier, og immaterielle beskyttelse og lisenser).

16. Tilknytninger

Tjenestene kan tilby, eller tredjepart kan tilby, tilknytninger til andre nettsteder eller ressurser. Fordi TicketMobile ikke har noe kontroll over slike nettsteder og ressurser erkjenner og godtar du at TicketMobile ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike nettsteder eller ressurser, og godkjenner ikke og er ikke ansvarlige for noe Innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsider eller ressurser. Videre erkjenner du og godtar at TicketMobile ikke er ansvarlig for eventuelle skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt Innhold, reklame, produkter, tjeneste eller annet materiale tilgjengelig på eller gjennom et slikt nettsted eller ressurs.

17. Ansvarsfraskrivelse

Tjenestene er levert på en “som er” og en “som tilgjengelig” basis. Herved fraskriver TicketMobile seg alle garantier av noe art.Du erkjenner at TicketMobile ikke har noe kontroll over og ikke garanterer kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av annonserte arrangement, sannheten eller nøyaktigheten av noen brukere (inkludert kjøpere, andre ikke-arrangører og arrangører) Innhold eller brukernes evner (inkludert kjøpere og arrangører) for å utføre eller faktisk fullføre en transaksjon. I tillegg er ikke TicketMobile assosiert med, og har ingen byrå eller arbeidsforhold med noen tredjepartsleverandør som brukes I forbindelse med Tjenesten (inkludert og uten begrensning alle betalingstjenester), og TicketMobile har intet ansvar for handlinger eller unnlatelser fra slike tredjepartsleverandører. Førnevnte ansvarsfraskrivelse skal ikke gjelde så langt det er forbudt av gjeldende lover. Uavhengig av det foregående kan du rapportere misbruk av brukere, kjøpere eller andre ikke-arrangører, arrangører og/eller tredjeparter i forbindelse med Siden eller Tjenestene til TicketMobile. TicketMobile kan også etter eget skjønn undersøke påstanden og iverksette nødvendige tiltak.

18. Ansvarsbegrensning

TicketMobile AS garanterer at Tjenestene blir utført med rimelig dyktighet og omsorg. Ut over levering av Tjenestene er avtalerelasjonen mellom Arrangør og Kjøper TicketMobile AS uvedkommende, herunder at Arrangøren innrapporterer korrekt merverdiavgift. Partene kan kun gjøre ansvar gjeldende overfor den annen part, den annen parts samarbeidspartnere, ansatte og tillitsmenn for direkte tap forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet. TicketMobile sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det beløp Arrangøren har betalt for den aktuelle Tjeneste.

19. Fritak

Med tanke på å få tillatelse til å ha tilgang til og bruke Tjenesten godtar du herved å frita TicketMobile, og deres partnere, tap, ansvar, kostnader og utgifter av enhver art og natur som følge av eller på noen annen måte forbundet med tvister mellom deg og tredjeparter (inkludert andre arrangører, kjøpere og ikke-arrangører) i forbindelse med Tjenesten, din bruk av Tjenesten eller ditt arrangement.

20. Personvern

All informasjon gitt av deg eller innsamlet av TicketMobile I forbindelse med Tjenesten er underlagt TicketMobiles retningslinjer for Personvern, en kopi av denne finner du i vårt kundesenter. TicketMobile anbefaler at du leser nøye igjennom Personvern vilkårene. Spesielt bør arrangører være oppmerksomme på at TicketMobile kan bruke informasjon som mottas eller hentes inn angående Kjøpere i henhold til retningslinjene for Personvern. Dette kan inkludere bruk i markedsføring og promotering av andre arrangement eller tjenester som kan være av interesse for slike kjøpere. Ytterligere kan all informasjon avgitt eller levert av deg til Tjenesten bli offentliggjort. Du bør beskytte privat informasjon og/eller informasjon som er viktig for deg. TicketMobile er ikke ansvarlig for å beskytte slik informasjon og er ikke ansvarlig for beskyttelsen av personlig informasjon fra epost eller annen informasjon overført gjennom internett eller annet nettverk som du måtte benytte deg av. Vær oppmerksom på at hvis du bestemmer deg for å oppgi personlig identifiserbar informasjon på Tjenesten, kan denne informasjonen bli offentlig. TicketMobile kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for handlinger du eller andre brukere (enten arrangører, kjøpere, ikke-arrangører eller andre) av Tjenesten.

21. Varsel

Varslinger til deg kan bli gjort enten via epost eller vanlig post til adressen som er registrert hos TicketMobile. Tjenesten kan også oppgi varsling ved endringer i disse vilkår eller for andre saker ved å vise varsler eller linker til varsler til deg på Tjenesten. Varsler fra deg til TicketMobile skal bli sent inn på epost til mail@TicketMobile.no

22. Varemerke informasjon

TicketMobiles varemerker, tjenestemerker og logoer som brukes i forbindelse med Tjenesten er registrerte og uregistrerte varemerker eller tjenestemerker TicketMobile eier. Andre bedrifter, produkter og tjenestenavn brukt i forbindelse med Tjenesten kan være varemerker eller tjenestemerker eid av tredjeparter. Tilbudet av Tjenestene skal ikke tolkes slik at de, ved implikasjon, hindring eller på annen måte, gir lisens eller rett til å bruke varemerker vist i forbindelse med Tjenesten uten skriftlig samtykke fra TicketMobile spesifikt for hvert slikt bruk. Varemerkene kan ikke brukes til å nedvurdere TicketMobile, en tredjepart eller TicketMobiles- eller tredjepartens produkter eller tjenester, eller på noen måte som kan skade velviljen til varemerkene.

23. Generelt
23.1 Hele avtalen

Disse vilkår utgjør hele avtalen mellom deg og TicketMobile og styrer din bruk av Tjenesten som Arrangør, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, forslag, diskusjoner eller kommunikasjon mellom deg og TicketMobile om dens innhold, annet enn en skriftlig Tjenesteavtale. Du kan også være underlagt tilleggsvilkår og betingelser som gjelder når du benytter deg av tilknyttede tjenester, tredjeparts Innhold eller tredjepart programvare på en annen måte enn hva som er gitt i disse vilkår.

23.2 Valg og lov

Disse vilkår og levering av Tjenesten til deg styres av Norges lover, ettersom slike lover gjelder for avtaler inngått i Norge.

23.3 Mekling

Denne Avtale er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som måtte utspringe av nærværende Avtale og som ikke kan løses ved forhandlinger, skal med endelig og bindende virkning avgjøres ved voldgift i Trondheim i henhold til de til enhver tid gjeldende lovregler om voldgift.

23.4 Brudd

Alle brudd på disse vilkår skal rapporteres til mail: post@TicketMobile.no
For andre vilkår og retningslinjer ber vi deg ta kontakt på post@ticketmobile.no